ΠΕΜΠΤΗ

03:00-06:00 | Extacy Playlist | After Hours |
06:00-08:00 | Extacy Playlist | Morning Hits |
08:00-10:00 | Extacy Playlist | Morning Hits |
10:00-12:00 | Extacy Playlist | Morning Hits |
12:00-14:00 | Extacy Playlist | Non Stop Hits |
14:00-16:00 | Extacy Playlist | Non Stop Hits |
16:00-18:00 | Γαβριήλ Χατζηνόπουλος | Info Magazine
18:00-20:00 | Extacy Playlist | Non Stop Hits |
20:00-21:00 | Extacy Playlist | Non Stop Hits |
21:00-23:00 | Extacy Playlist | Non Stop Hits |                                                                   21:00-23:00 | Extacy Playlist | Non Stop Hits |                                                           23:00-01:00 | | Extacy Playlist | Non Stop Hits |                                                         01:00 – 03:00 | Ηλίας Γκέλιας (Dj Ilias G) | Without Taboo Mix |